I nuraghi della Provincia di Oristano in Sardegna

Nuraghe Nolza – (Meana Sardo, Oristano)
Complesso di Iloi – (Sedilo, Oristano)
Nuraghe Losa – (Abbasanta, Oristano)
Nuraghe Bronku – (Bonarcado)
Nuraghe Nargius – (Bonarcado)
Nuraghe Serra Crastula A – (Bonarcado)
Nuraghe Gianna Uda – (Bonarcado)
Nuraghe Quau – (Bonarcado)
Nuraghe Mudegu – (Mogoro)
Nuraghe Su Guventu Arrubiu – (Mogoro)
Nuraghe Lugherras – (Paulilatino)
Nuraghe Su Sensu – (Pompu)
Nuraghe Perda Arrubia – (Samugheo)
Nuraghe Krasta – (Santulussurgiu)
Nuraghe Muru de sa Figu – (Santulussurgiu)
Nuraghe Coa Perdosa – (Seneghe)
Nuraghe Molineddu – (Seneghe)
Nuraghe Mannu – (Senis)
Nuraghe Pranu Nuracci – (Siris)
Nuraghe Longu – (Cuglieri)
Nuraghe Mont’e Lacana – (Cuglieri)
Nuraghe Giannas – (Flussio)
Nuraghe Mulineddu – (Sagama)
Nuraghe Funtanedda – (Sagama)
Nuraghe Sa Figu Ranchida – (Scanu Montiferro)
Nuraghe Altoriu – (Scanu Montiferro)
Nuraghe Sa Mura ’e Mazzala – (Scanu Montiferro)
Nuraghe Cunculu – (Scanu Montiferro)
Nuraghe Mes’e Rios – (Scanu Montiferro)
Nuraghe Salaggioro – (Scanu Montiferro)
Nuraghe Abbaudi – (Scanu Montiferro)
Nuraghe S’ena ’e Tiana – (Sennariolo)
Nuraghe Leortinas – (Sennariolo)
Nuraghe Frommigas – (Sennariolo)
Nuraghe Nuraddeo – (Suni)
Nuraghe Seneghe – (Suni)
Nuraghe Lighedu – (Suni)
Nuraghe Nani – (Tresnuraghes)
Nuraghe Arratzu – (Mogoro)
Nuraghe Enna Pruna – (Mogoro)
Nuraghe Nieddu- (Mogoro)
Nuraghe Is Carrelis- (Mogoro)
Nuraghe Santa Barbara- (Mogoro)
Nuraghe Cuccurada – (Mogoro)